21
Sep

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก เมืองชลบุรี

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก

เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี (BC 2400x2400x2000)