28
Nov

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ STC เริ่มซื้อขายวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

วันที่/เวลา  :    28 พ.ย. 2562 07:45:00
หัวข้อข่าว :    ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอเพิ่มสินค้า : หุ้นสามัญของ STC เริ่มซื้อขายวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
หลักทรัพย์  :  STC
แหล่งข่าว  :  mai
รายละเอียดแบบเต็ม : File PDF

รับหลักทรัพย์
รับหลักทรัพย์ : หุ้นสามัญ
บริษัท : บริษัท เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) (STC)
ชื่อย่อหลักทรัพย์ : STC
ตลาดรอง : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม : อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน : 29 พ.ย. 2562
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย : 29 พ.ย. 2562
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 568,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น) : 568,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น) : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท) : 284,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น) : 148,000,000
จัดสรรให้แก่ : ประชาชนทั่วไป จำนวน 145,000,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 3,000,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท) : 1.00
วันที่เสนอขาย IPO : วันที่ 20 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 22 พ.ย. 2562
ลักษณะธุรกิจ : ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป และคอนกรีตผสมเสร็จ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “STC”
พร้อมทั้งให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตอกเสาเข็ม ปั๊มคอนกรีต เป็นต้น